Böcker

På maktens tröskel1988 Miljö till varje pris1988 Verkligheten på hotlistan?1993 Vi och Dom1997
Artrikedomar1998 Me Ja Ne (Vi och Dom)1999 Vad ska vi med naturen till?2001 Transtromerska insektsamlingen2001
Naturens nollåttor2002 Flugfällan - originalutgåvan2004 Flyktkonsten - originalutgåvan2006 Flugfällan - pocketupplagan2006
Flugfällan - tyska2008 Flyktkonsten - pocket2008 Den utbrände kronofogden som fann lyckan2008 Russinkungen - originalutgåvan2009
Flugfällan - Venedigbiennalen2009 Russinkungen - tyska2011 2011 2011
Flugfällan - norska2011 Flugfällan - franska2011 Tranströmerska insektsamlingen - tyska2011 Flyktkonsten - tyska2012
Flugfällan - rysk utgåva2012 Varför håller man på? 2012 Flugfällan - dansk utgåva2013 Flyktkonsten - dansk utgåva2013
Ge upp i dag 2013 Flugfällan - katalansk utgåva  2013 Russinkungen - franska utgåva2014 flugfallan_engelska2014
Russinkungen - dansk utgåva2014